projekty

Fresh Splash

Projekt “Fresh Splash” performance skupiny dospívajících si klade za cíl kontinuálně a dlouhodobě pracovat se skupinou studentů, na tvorbě autorské inscenace a vytvořit výukový materiál pro další lektory, pedagogy a odborníky z oblasti kultury jako přístup ke kreativnímu učení mládeže.

Find out more

Cirkustika

Projekt CIRKUSTIKA navazuje na naše zkušenosti z projektů, činností, které jsme v uplynulých letech nasbírali při spolupráci se vzdělávacími institucemi a práci se skupinami dětí a dospívajících.

Find out more

HRAnice svobody

Realizací tohoto multidisciplinárního projektu, na kterém budou spolupracovat odborníci, lektoři a umělci z různých oborů, chceme dosáhnout na co nejkomplexnější pojetí tohoto složitého tématu a chceme dosáhnout rozvoje samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících.

Find out more