HRAnice svobody

Projekt HRAnice SVOBODY bude probíhat v období od září 2022 do června 2023 a bude realizován na půdě základních a středních škol v Plzeňském kraji. Tímto projektem chceme docílit většího propojení formálního a neformálního vzdělávání, které je velice prospěšné pro zdravý psychický i fyzický rozvoj současné mládeže. Protože hlavní činností našeho spolku je kultura a umění a máme bohaté zkušenosti s kreativním vzděláváním dětí a mládeže skrze tyto metody, zvolili jsme jako formu diskuze kreativní moderní umění. Realizací tohoto multidisciplinárního projektu, na kterém budou spolupracovat odborníci, lektoři a umělci z různých oborů, chceme dosáhnout na co nejkomplexnější pojetí tohoto složitého tématu a chceme dosáhnout rozvoje samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících. Našim cílem není jen vytvořit a předvést performance pasivně přihlížející mládeži, ale chceme naopak, aby oni byli tvůrčími subjekty celého díla, čímž bychom také rozvíjeli kompetence žáků potřebných k porozumění umění skrze metody kreativního vzdělávání. Aby nad možnostmi vyjádření skrze umění samostatně přemýšleli, aby otevírali nové otázky a aby sami nacházeli odpovědi. Jeden z hlavních cílů projektu je, abychom docílili aktivní účasti žáků na kreativní tvorbě a abychom probudili zájem žáků o aktuální kulturní i společenské dění a kulturní aktivity obecně.

Hlavní projektové pilíře:

  • nový cirkus - tento dynamicky se rozvíjející umělecký obor bude hlavním pilířem celého projektu, protože dokáže atraktivní a  nenásilnou formou otevírat důležitá témata ve společnosti
  • slam poetry - populární žánr, který dokáže přitažlivým způsobem předávat, často angažované, poetické texty o zásadních tématech. Slam poetry pomáhá rozvíjet dovednost improvizace, sebeprezentace a kreativního myšlení
  • živá hudba - živě komponovaná hudba je velmi silný prvek v tomto soukolí celého projektu
  • výtvarné umění - výtvarné umění disponuje vyjadřovacími prostředky, které umožňuje zcela výjimečnou a silnou komunikaci a interakci směrem k divákovi. Sdělovací síla výtvarného umění pomáhá umocňovat divákův prožitek
  • diskuze - erudovaná diskuze na téma svoboda dokáže do větší hloubky probírat toto složité téma. Pomůže otevřít a zodpovědět žákům otázky, které se svobody týkají a ukotvit koncept svobody v historickém i uměleckém kontextu

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

Koordinátor projektu