Fresh Splash

Teens performance group

Projekt “Fresh Splash” performance skupiny dospívajících si klade za cíl kontinuálně a dlouhodobě pracovat se skupinou 8 studentů, ve věkovém rozmezí 13-18 let, na tvorbě autorské inscenace a vytvořit výukový materiál pro další lektory, pedagogy a odborníky z oblasti kultury jako přístup ke kreativnímu učení mládeže tzv. Deník performera.

Inscenace vznikne v průběhu deseti měsíců během osmi intenzivních víkendových soustředění (září 2022 až červen 2023) a bude dále prezentována minimálně na čtyřech kulturních či vzdělávacích akcích. Inscenace bude prezentována skupinou i svým vrstevníkům na školách.

Během projektu se studenti seznámí s možnostmi, jak nahlížet a hodnotit novocirkusová představení v roli diváka, získají přímou zkušenost během diskuse s profesionálními umělci a zároveň pochopí proces tvorby díla v roli autorů. Celý proces bude studenty pravidelně reflektován.

V rámci víkendových soustředění se setkají se třemi profesionálními umělci z oblasti nového cirkusu, s kterými proběhne speciální workshop kreativní umělecké tvorby zaměřený na některou z disciplín současného cirkusu a divadla. V rámci workshopu proběhne seminář a diskuze o procesu tvorby a všech procesů okolo.

Další z klíčových aktivit v rámci projektu je návštěva vybraných novocirkusových představení a jejich následná umělecká kritika a reflexe procesu diváka. Hlavním nástrojem, jak motivovat žáky a přimět je k aktivní účasti a zájmu o aktuální kulturní dění a kulturní aktivity obecně a jak zvýšit jejich umělecký rozhled, je vidět profesionální představení na vlastní oči a následně s lektory diskutovat o představení.

 


Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

 

 

Koordinátorka projektu

Martina Vaněčková +420602739374 martina@zongleros.cz