Pif Paf

Pif Paf

Záměr představení

Představení bylo vytvořeno se záměrem upozornit diváka na vizuální zahlcenost obyvatel měst a jejich nemožnost se bránit vůči této invazi. 

Žijeme v městech přetvořených v křiklavé panoptikum, kde se bortí původní obrazy pod nánosy nových a nových vrstev manipulativních sdělení. Tato přeexponovanost znemožňuje našim smyslům rozpoznat tyto re-KLAMY (jinak řečeno stále stejné opakované klamy) v každodenním provozu. Chceme upozornit na parazitování na veřejném vlastnictví za účelem obohacení jedné osoby.

V inscenaci Pif Paf se ptáme, co to znamená být obyvatelem města, zkoumáme lidskou zkušenost bytí. Hledáme, jak sdělovat kolektivní příběh různému publiku napříč věkovým spektrem nebo hloubkou předporozumění.

Proto zasazujeme toto současné palčivé téma ve veřejném prostoru do záměrně kýčovitých motivů “westernovky”. Pomocí groteskních prvků založených na estetice a principech filmu “Limonádový Joe” chceme vystavit diváka absurdním situacím a pomoci mu nahlédnout pod povrch onoho opakovaného klamu. Pracujeme s přehnanými charaktery hlavních hrdinů – “absolutní hrdina” je esencí kladné postavy vs. “absolutní padouch” naopak disponuje všemi negativními lidskými rysy.

Absurdita a komika situace je gradovaná výraznou scénografií “reklamní lavičky” v nadživotní až makabrózně gigantické velikosti. Objekt-lavička je instalace sochaře Richarda Loskota. Ten ve spolupráci s plzeňskou iniciativou “Vizuální smog v Plzni” vytvořil toto dílo s názvem “Toto není lavička”. Chtěli tak upozornit na zanesení veřejného prostoru reklamou, kdy funkce lavičky vpodstatě zaniká / stává se nepotřebnou, aby uvolnila místo funkci reklamního sdělení. Socha byla vytvořena za účelem vytržení obyvatele města z jeho “slepoty” vůči reklamnímu smogu a jejím dalším použitím v nové inscenaci PifPaf může tato myšlenka rezonovat pro širší spektrum diváků / obyvatel měst.