Camera Obscura

Camera Obscura

Záměr představení

Představení je tvořeno se záměrem nabourat divákovo přesvědčení, že “vidět něco na vlastní oči” znamená rozumět. Pro člověka je zrak nejdůležitější smysl a přibližně 80 % všech informací vnímáme zrakem. Ale ne vše, co vidíme, je opravdu skutečnost. 

Chceme vizuálně zajímavou formou surrealistického příběhu divákovi přiblížit to, jak nás vnímání dokáže klamat. A právě nový cirkusu vytváří specifické možnosti pro vizuální vyjádření této myšlenky. Pracujeme s optickými klamy a zdánlivým popíráním fyzikálních zákonů. Klasické techniky černého divadla, kombinované s novými technologiemi a využitím světelných rekvizit vytvářejí prostor pro divákovu imaginaci a nutí ho překročit hranici toho, co je ochoten vnímat jako realitu.

Představení nese název Camera Obscura neboť s prvními optickými přístroji, které dokázaly zdánlivě reprodukovat realitu, přicházely i pochybnosti, co je skutečné, co je fikce a jak nás vlastní zrak a předporozumění dokáže oklamat. Masky očí s kterými performeři pracují se zde pak stávají nejen významným výtvarným prvkem inscenace, ale  prolnutí “člověk-oko” v sureálnou kreaturu hlavně personifikovaným původcem sebeklamu.