Opatření během festivalu Žonglobalizace

Opatření během festivalu Žonglobalizace

11. ročník festivalu Žonglobalizace se uskuteční při dodržení všech hygienicko-epidemiologických opatření, která budou v době jeho konání (4. 10. - 10. 10. 2021) v platnosti.

Obecná pravidla a doporučení

 

Zakrytí dýchacích cest

Diváci a návštěvníci ve vnitřních prostorách (vyjma pohybových workshopů) jsou povinni mít po celou dobu zakryté dýchací cesty respirátorem FFP2/KN95/N95, nebo nanorouškou.

Dezinfekce

Dbejte na zvýšenou osobní hygienu.

Rozestupy

Ve frontách i ostatních festivalových prostorách udržujte rozestupy.

Nakupujte online

Vstupenky  si kupujte ideálně předem online.

Plaťte bezkontaktně

Pokud je to možné, plaťte bezkontaktně.

Pohyb ve festivalových prostorách

Pro vstup do divadelního sálu nebo na někteoru z akcí doprovodného programu musí každý návštěvník splnit jednu z následujících podmínek:

Očkování

Uplynutí doby 14 dnů po ukončeném očkování.

Prodělání nemoci

Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 před méně než 180 dny.

Negativní test

Potvrzení o platném a negativním PCR nebo antigenním testu provedeném certifikovaným pracovištěm.

Doporučení organizátorů Žonglobalizace

  • Stáhněte si mobilní aplikaci Tečka, díky níž rychle a spolehlivě prokážete údaje o provedeném očkování, prodělané nemoci nebo platných testech.
  • V případě, že se budete prokazovat provedeným PCR nebo antigenním testem, proveďte jej co nejblíže návštěvy Žonglobalizace a s platností na dobu, kterou chcete na festivalu strávit.
  • V případě, že vašemu testu končí platnost v průběhu festivalu, neprodleně proveďte další test u certifikovaného poskytovatele.
  • Mějte s sebou dostatečnou zásobu schválených respirátorů či nanoroušek k ochraně dýchacích cest.
  • Sledujte svůj vlastní zdravotní stav a postupujte dle platných pokynů MZ ČR.

Možnosti testování

Dle platných předpisů MZ ČR každý pojištěnec, který se prokáže průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, má nárok na provedení antigenního testování, a to od 1. 6. 2021 nejvýše jednou za 7 dní. Na PCR test má dle platné vyhlášky každý pojištěnec nárok 2x měsíčně. 

Aktuální informace naleznete na www.covid.gov.cz.

Další aktuality